Darkthrone Lyrics

En Vind Av Sorg
La seg tungt
Omkring
De Eldstes hus

En eim av Frost
På en allerede frossen sjel
Et savn av Hyllest
Fra disse edle sinn

Minnes de svunnende Tider
Et Hav av Tid
Har gått siden den gang
Norrøn tro og skikk

Til Skogen hjem en Kom
Og trakk luften inn
Her lukter det kristenmanns-blod
- igler på våre hjerter

[Lyrics by Fenriz, February 1994]

Darkthrone Lyrics