Thyrfing Lyrics

Blått, grått, grönt fär ägat
Världsspegeln, dit längstans vingar bär
En fröjd att skåda, att sinnet öppna
Flyende sot på svarta vingar far

Om natten, stormen och vinden
Molnfria vyers inre horisont ler
En öppning I stormen den ser
En öppning I stormen den ser

En lockelse inte bara på ytan
Inte endast en färd, även ett mål
Vad väntar mig under systrar nio?
Van d¨ljer Rans döttrar f&ruml;r mig?

Här skall jag finna min ro
Här skall jag finna min sinnesfrid
Här skall jag för evigt vila
Och I Ägirs djupa salar min ängest begrave

Ett sista offer för Njors
Ett sista blot för välgång pa färden
En hemlichet som skall bli min
Ingen ånger, vad böljorna give

[English translation:]

The Mirror Of The World

Blue, grey, green for the eye
The mirror of the world, where the wings of pining carry
A joy to behold, to open the mind
Fleeing soot travels on black wings

At night, the storm and the wind
The inner horizon of cloudless views smiles
An opening in the storm it sees
An opening in the storm it sees

A temptation not just on the surface
Not only a journey, but also a goal
What awaits me below the nine sisters?
What are the Daughters of Ran hiding from me?

Here I shall find my peace
Here I shall find my peace of mind
Here I shall forever rest
And bury my agony in the deep halls of Aegir

A last offering for Njord
A last sacrifice for good fortune on the road
A secret that shall be mine
No regret, what the waves give

Thyrfing Lyrics