Thyrfing Lyrics

Aldrig skall alder förtvina eller sälta sina spår
Ni ska dit varken sol eller måne når
Där sang blir till klagan och stratt blir till gråt
Där smarta är evig och dagar är år

Nastarnds ormar som spyr blod och etter
Skört är slottet men stark är min ruin
Kräla ur min boning, lämma min gård
"Av asar och alfer som här inne äro
Ingen, Ingen I ord är din vän"

Likstrandens ormar som spyr blod och etter
Ni som blint trampar Draugs harg
På knä I Eljudne mottag död mans dom
Mot död och helsvite, ert öde och pinoplats

Nastarnds ormar som spyr blod och etter
Skört är slottet men stark är min ruin
Kräla ur min boning, lämma min gård
"Av asar och alfer som här inne äro
Ingen, Ingen I ord är din vän"

Likstrandens ormar som spyr blod och etter
Ni som blint trampar Draugs harg
På knä I Eljudne mottag död mans dom
Mot död och helsvite, ert öde och pinoplats

Bärsärkargång mot de dödas helgedom
Hammare och stål skall urkraften väcka
I björnskorta mot Draugs harg
Må nidingapestens veka nacke knäckas

"Hrungners dräpare skall dig till dädsriket skicka
Långt under likgrinden ned"
Mot död och helsvite, erat öde och pinoplats

Draugs harg, draugs harg, draugs harg

Långt under likgrinden ned

Aldrig skall alder förtvina eller sälta sina spår
Ni ska dit varken sol eller måne når
Där sång blir till klagan och skratt blir till gråt
Där smarta är evig och dagar är år

Nastrands ormar som spyr blod och etter
Skört är slottet men stark är min ruin
Kräla ur min boning, lämna min gård
Av asar och alfer som här inne äro
Ingen, Ingen I ord är din vän

Likstrandens ormar som spyr blod och etter
Ni som blint trampar Draugs harg
På knä I Eljudne mottag död mans dom
Mot död och helsvite, ert öde och pinoplats

Nastrands ormar som spyr blod och etter
Skört är slottet men stark är min ruin
Kräla ur min boning, lämna min gård
Av asar och alfer som här inne äro
Ingen, Ingen I ord är din vän

[English translation:]

Ghost's Altar

Never shall age wither away or leave its marks
You shall go where neither sun nor moon reach
Where song turns into lamentation and laughter into tears
Where pain is eternal and days are year
Where honey turns into salt in your wounds

Nastarnd's serpents which spew venom
Fragile is the castle but strong is my ruin
Crawl from my dwelling, leave my yard
"By aesir and elves that are herein
No one in word is your friend"

The corpse-beach's serpents which spews blood and venom
You who blindly treads ghost's sanctuary
Kneeling in Eljudne receivedead man's judgment
Towards death and hell, your fate and place of torment

Going berserk towards the sanctuary of the dead
Hammer and steel shall awaken the primordial power
In bear-shirt towards ghost's altar
May the weak neck of the plauge of miscreants break

"The slayer of Hrunger shall send you to the kingdom of the dead
Far below the gate of corpses"
Towards death and hell, your fate and place of torment
Far below the gate of corpses
Ghost's altar, far below the gate of corpses

Thyrfing Lyrics